Fikrin Yüceltilmesi; 21.Yüzyıl Sanatı

Fikrin Yüceltilmesi; 21.Yüzyıl Sanatı

Sanatsal eylemin geçirdiği biçimsel değişiklikler düşünüldüğünde, günümüz sanatında, (geleneksel sanatı ayrı tutuyorum) genç neslin, ortak bir yaklaşımda uzlaştığı bir süreçle karşılaşıyoruz.

Çağdaş sanat kavramı farklı tanımlamalar içinde kullanılarak, “Güncel”  sanat kavramı ile birlikte anılıyorsa da çağrışımlarının, sanatı tanımlamadaki etkileri pek de benzer görünmüyor. Keza güncel olanın, fazla da kalıcı olmayanı tanımladığı konusunda hem fikiriz.  Modern sanat kavramının günümüzdeki karşılığı olarak anılan Contemporary ; Çağdaş Sanat , kelime anlamı olarak çağın içinde üreten sanatçıyı anlatmada daha etkili görünüyor. Kavram algısı ne olursa olsun , sanatçıların biçimsel anlayışları, sanata yaklaşımları gözle görülecek şekilde değişmiştir. Geleneksel olanın, teknik olanaklarının sınırlarının sonuna kadar zorlanması, sanatçıların da farklılaşmasına neden olmuştur. Avant – Garde öncesi , bir eserin oluşumundaki birincil güç ; deha’nın gösterisi , yerini , fikrin kıvraklığına bırakma eğilimine girmiştir. Deha’nın özel olma ve sık rastlanmama özelliği nedeni ile sanat şaşırtıcı , hayret uyandırıcı, çarpıcı iken, bu kimlik, yerini, fikre dayalı üretimler yapan ya da ürettiren entelektüel kimliğe bırakmıştır.

yazının devamı burada.

~ by mindonart on 12 February 2014.

 
%d bloggers like this: