Masklar ve Otoportre

Gizleyen, Gösteren, Korkutan, Korkan, Başkalaştıran, Aynılaştıran….; ifadenin tekile indirilmesi rolü ile ifadelerin ipuçlarını gizleyen Mask‘lar…; Taktıklarımız, takındıklarımız ve takıntılarımızın temsili.

Animist inanç düzeni içinde,  insanın ilkel doğasının baskınlığı zaferi, onu takınanın  kimliğinden hızla uzaklaştırarak, uğrunda kendinden geçilecek bir dinsel metafora çeviriyor. İlkel olmayan toplumlarda ise tek fark , gelenekselleşmiş olanın dolaylı ilişkisini ; ” görsel bir şöleni “eğlenceye çevirmek oluyor.Yüklenen anlamlar ve insan üzerinde mask’ın başkalaştırdığı kimliğe inancı , toplumsal öğretiler ve inanç düzeyleri  belirleniyor.

Yazının tümü burada;  http://mindonart.com/2014/01/16/masklar-ve-otoportre/

~ by mindonart on 11 February 2014.

 
%d bloggers like this: